Participanți - Ediții

Ediția a XIV-a (1-6 august 2008)

La a XlV-a ediţie, care a avut loc între 1 şi 6 august 2008, au venit la Neamţ nouă ansambluri folclorice, trei dintre acestea din străinătate: Ansamblul „Gergyovden” din Bulgaria, „Dor basarabean”, aparţinând comunităţii româneşti din din Ucraina, şi „Toban” din Ungaria. Invitaţii Ansamblului „Floridcă de la munte” au fost formaţiile folclorice „Dor Transilvan” de la Cluj-Napoca, „Bumasul” din Teleorman, „Păunită” din Bistriţa Năsăud şi „Ghiocelul” de la Olt, cu toţii prieteni şi participanţi mai vechi ai festivalului nemţean.

Participanți

Ansamblul folcloric “Ghiocelul” (Cezieni – Olt) a fost înfiinţat în anul 1970, fiind format la început din zece perechi de dansatori, paisprezece copii căluşari şi zece instrumentişti. A câştigat numeroase premii în ţară şi străinătate, dintre care demn de menţionat este Premiul Televiziunii Engleze de la Eisteddfod, Anglia, în 1974, premiu câştigat de copii căluşari.
Ansamblul a fost desfiinţat în 1987, reluându-şi activitatea în 2001 şi cuprinde patruzeci şi şase de membri, pe trei categorii de vârste. Cel mai mic membru are şase ani, iar cel mai vârstnic are şaizeci şi cinci de ani.
Ansamblul are în repertoriu jocuri şi dansuri specifice care sunt jucate la hora satului, nunţi, botezuri, serbări populare.
Costumele purtate de dansatori sunt făcute cu forţe proprii – fetele de la dansuri împreună cu mamele şi bunicile cos iile dansatorilor, iar băieţii se ocupă de pălăriile şi încălţămintea căluşarilor.
De la reînfiinţare şi până în prezent, ansamblul a participat la diferite concursuri şi spectacole folclorice, reuşind astfel să se ridice la valoarea înaintaşilor şi chiar să o depăşească. Dintre premiile câştigate, amintim: Premiul I la “Festivalul Naţional al Căluşului” (2001, 2007), Premiul I la Festivalul Internaţional “Peştişorul de Aur” – Tulcea (2003), Festivalul Internaţional “Steaua de Aur” (2004), Festivalul Internaţional “Cerbul de Aur” (2004), Festivalul Internaţional de Folclor “Arcanul din Rădăuţi” (2005). În 2004, Ansamblul a participat la emisiunea realizată de Mărioara Murarescu.
Pe plan internaţional, Ansamblul Folcloric “Ghiocelul” a avut onoarea să reprezinte România la Expoziţia Mondială de la Nagoya din Japonia, în 2006 a fost invitat să susţină spectacole în Belgia şi Franţa, iar în 2007 a fost invitat la Festivalul Internaţional de Folclor Aviano-Piancavalo din Italia.

Ansamblul folcloric “Gergyovden” al oraşului Radnevo a fost înfiinţat acum 20 de ani. Din componenţă fac parte tineri dansatori, cântăreţi şi muzicieni. Formaţiile ansamblului – Child’-Juvenile Dance Cast, Representative Dance Group, orchestră şi cor – cuprind până la 250 participanţi. Ansamblul are un repertoriu bogat de cântece şi dansuri din toate regiunile etno-geografice ale Bulgariei. Autenticitatea fiecărui dans este conservată şi dezvăluită în toată puterea şi frumuseţea sa unică.
Ansamblul folcloric “Gergyovden” a câştigat spectatori din Macedonia, Serbia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Ucraina, Marea Britanie, Italia, Franţa, Taiwan şi Norvegia şi a câştigat premii şi aprecieri internaţionale.
Participările ansamblului “Gergyovden” în concerte şi festivaluri regionale şi la Televiziunea Naţională Bulgară şi Televiziunea Muzicală “Planet” sunt numeroase. Orchestra a realizat CD-ul Without Borders (Fără graniţe) cu muzică populară şi de autor. Solistul orchestrei este cântăreţul de muzică populară Dinka Ruseva.
Ansamblul folcloric “Gergyovden” este distinct şi unic. El aduce puterea şi frumuseţea culturii naţionale bulgare.

Ansamblul folcloric „Păuniţa” al Casei de Cultură Sângeorz Băi a luat fiinţă în anul 1969 în cadrul Căminului Cultural din localitate. De-a lungul timpului, ansamblul a participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale (1970 – Turcia, 1972 – Franţa, 1974 – Emiratele Arabe Unite, 1991 – Letonia, 1994 – Bulgaria şi Polonia, 1997 – Turcia) de unde a cules numeroase premii.
Formaţia de dansuri are un repertoriu bogat ce reprezintă suite de dansuri de pe Valea Someşului, Câmpia Transilvaniei, Oaş, Moldova, Banat, Oltenia.
Orchestra are un bogat repertoriu cu melodii tradiţionale de pe Valea Someşului Mare. În cadrul orchestrei există taraful tradiţional alcătuit din trei instrumentişti (vioară, braci, contrabas) care a luat Marele Premiu la Mamaia – 2002.
Dirijorul orchestrei este Ioan Moldovan, iar coregraful formaţiei de dansuri – Florin Hodoroga.

Ansamblul de Cântece şi Dansuri „BURNASUL” al Consiliului Judeţean Teleorman este o instituţie înfiinţată la 1 septembrie 1990, obiectivul principal al activităţii ansamblului fiind valorificarea cu prioritate a zonei locale.
Având o vechime de peste cincisprezece ani, grupul vocal bărbătesc al ansamblului a reuşit prin eforturi deosebite, pasiune, talent şi o puternică dragoste pentru cântecul popular, să urce treptele afirmării, ajungând să devină în prezent o formaţie artistică reprezentativă a folclorului autentic românesc. Prezent pe marile scene din ţară şi străinătate (Spania, Italia, Belgia, Iordania, Egipt), solicitat de posturile de radio şi televiziune, orice apariţie a Grupului Bărbătesc al Ansamblului “Burnasul” înseamnă o adevărată lecţie de folclor autentic.
Valoarea acestui ansamblu şi înalta ţinută artistică a spectacolelor au fost recompensate cu înalte distincţii la numeroase festivaluri autohtone şi internaţionale. Egiptul, Siria, Iordania, Turcia, Republica Moldova, Bulgaria, Italia, Spania, Belgia sunt câteva ţări în care mesajul spiritualităţii româneşti a fost transmis prin frumoasele dansuri, cântece şi costume populare.
Din anul 1994, director al Ansamblului a fost prestigiosul artist de muzică populară Liviu Vasilică. Printr-o muncă asiduă, el a reuşit să imprime acestuia o notă de acurateţe şi autenticitate rar întâlnite la alte ansambluri din ţară.

Ansamblul Folcloric de Copii „Dor Basarabean” a fost înfiinţat în iarna anului 1994, de către Viorel Popescu, profesorul de muzică al şcolii din Erdec-Burnu. Tradiţia tarafurilor şi interpreţilor, a instrumentiştilor amatori din sat ne duce cu decenii în urmă, drept dovadă fiind melodiile, dansurile şi cântecele autohtone româneşti, rămase moştenire de la străbunii noştri, care le-au păstrat în tradiţia folclorică a satului. Toate aceste nestemate ale folclorului românesc din Basarabia, dar mai ales riscul de a se face pierdute, l-au condus pe fondatorul primului taraf de copii din regiunea Odesa la renaşterea şi dezvoltarea artei interpretative populare în rândul tinerilor din Erdec-Burnu.
De-a lungul existenţei, ansamblul a evoluat în numeroase spectacole, concerte şi festivaluri atât în Ucraina („Cununa Basarabiei”; „Tinerele talente ale Ucrainei”, „Într-o horă unită”; „Primăvara Dunăreană”; „Basarabia Noastră”; „Festivalul culturii bulgare”; Festivalul „Valurile Nistrului” etc.), cât şi în Republica Moldova (Festivalul Internaţional de Folclor „Nufărul Alb”, Cahul – 1997; Festivalul Internaţional de Muzica „Mărţişor”, Chişinău – 2006) şi România (Festivalul Cântecului Popular de la Năvodari – 1998, 1999; Festivalul Internaţional de Folclor al Copiilor „Peştişorul de Aur”, Tulcea, 2003; „La Fântâna Dorului”, Şimleu Silvaniei, 2003-2004 etc.).
Pentru merite deosebite în educarea tinerei generaţii şi cultivarea culturii naţionale, conducătorul artistic al ansamblului, Viorel Popescu, a fost distins cu diplome ale Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, şi a Ministerului Culturii şi Turismului din Ucraina.

Asociaţia tradiţională “TOBAN” a fost înfiinţată în Szilhalom, pe 20 ianuarie 2003, cu scopul de a conserva şi promova cultura şi tradiţiile locale. Comuna Szilhalom este situată în judeţul Heves din Ungaria.
Ca obiectiv al asociaţiei este de menţionat modelarea tradiţiilor folclorice ca parte a programelor culturale.
Asociaţia are un grup de dansuri populare format din 30 de membri. Grupul folcloric are un repertoriu bogat din diferite regiuni, repertoriu care a fost prezentat de multe ori la ziua comunei Szilhalom şi în localităţile din regiune cu diferite ocazii precum şi grupuri de invitaţi.
De asemenea, asociaţia organizează anual sărbătoarea tradiţională a strugurilor. Conducătorul artistic al asociaţiei este domnul Molnar Gabor, iar domnul dr. Joo Csaba este preşedinte.

Anul 1949 marchează înfiinţarea formaţiei de cântece şi dansuri populare (alături de celelalte formaţii ale întreprinderii de transport: corul, fanfara, orchestra de muzică uşoară şi formaţia de teatru) care participă la primele concursuri naţionale, ocupând locuri fruntaşe în fazele orăşeneşti şi regionale. Desfăşurând o activitate neîntreruptă, formaţia de cântece şi dansuri populare îşi impune prezenţa în scurt timp în principalele centre muncitoreşti şi rurale prin înalta ţinută artistică a spectacolelor prezentate. De-a lungul timpului, forma de organizare a formaţiei de dansuri populare s-a schimbat în funcţie de modificările survenite în organizarea întreprinderii. Din informaţiile foarte sumare pe care le avem despre acea perioadă, putem spune cu certitudine că între anii 1968 -1972 activitatea artistică s-a desfăşurat în principal în cadrul orchestrei de muzică populară care se numea „Someşana”.
Între anii 1972-1975, orchestra „Someşana” a fuzionat cu echipa de dansuri constituită de amatorii de la IMMR „16 Februarie”, activând sub denumirea de ansamblul „Ciobănaşul” şi, ulterior, ansamblul „Transilvania”.
Dintre participările acestuia, pot fi amintite cele de la festivalurile internaţionale de folclor – Franţa (Nancy-1974, Carogne-1974, Aquil-1975, Saint-Perain – 1998, 1999), Italia (Messina- 1975, Atina-1989, Toscana-1990, Gorizia-1999, Norma-2001, Penna Saint Andrea – 2001, Sabaudia-2001, Arezzo-2004), Anglia (Middlesbrough-1995), Cehia (Stakonice 1996, Straznice 1997, Mistrin-1998), Polonia (Sczegom-1997, Posnan-2003) precum şi turnee în: Franţa, Italia, Polonia, Bulgaria, SUA.
Conducerea ansamblului este asigurată de domnul Tiberiu Groza, director al Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj.

Ansamblul Folcloric „Floricică de la Munte” al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț este unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase grupuri artistice din România, care se bucură de popularitate datorită originalități și respectului pentru tradițiile românești autentice.

Ansamblul a fost înființat în 1971 cu scopul de a prezerva dansurile, muzica și costumele populare din județul Neamț, în special, dar acum, repertoriul său cuprinde cântece și dansuri din cele mai importante regiuni etnofolclorice din România.

Palmaresul formației include participări și premii la importante festivaluri în România și în Franța, Italia, Polonia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Austria, Finlanda, Belgia, Olanda sau Turcia. Recent, Ansamblul a primit Premiul de Popularitate la Festivalul Internațional de Folclor de la Bergama, Turcia și Marele Premiu la Festivalul de folclor de la Recea, Maramureș, unul dintre cele mai importante festivaluri folclorice din România.

Prin toate evoluțiile sale, Ansamblul pune în valoare bogăția folclorului românesc, tehnica și interpretarea deosebită a dansatorilor, instrumentiștilor și soliștilor vocali, dar și frumusețea cromaticii și motivelor tradiționale ale costumelor populare.